Tříkrálová sbírka přeskočila dvousettisícovou hranici

Tříkrálová sbírka přeskočila dvousettisícovou hranici

Díky výjimečným tříkrálovým koledníkům a štědrým dárcům se letošní sbírka může pochlubit rekordní částkou 209 020,- Kč.

Tříkrálová sbírka 2019 přeskočila dvousettisícovou hranici.

Již podevatenácté proběhla v prvních lednových dnech Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Od 4. do 13. ledna bylo možné v ulicích potkat tříkrálové skupinky koledníků se zapečetěnými pokladničkami, do kterých vybíraly drobné příspěvky. Zpívaly tříkrálovou koledu, obdarovávaly kalendáříky, cukříky a na dveře psaly nápis K+B+M 2019. Díky výjimečným tříkrálovým koledníkům a štědrým dárcům se letošní sbírka může pochlubit rekordní částkou 209 020,- Kč. Tříkrálových skupinek jste mohli na Trutnovsku potkat celkem 52. Přímo ve městě Trutnov bylo vybráno do 33 pokladniček rekordních 99. 247,- Kč. Dokonce padl i rekord částky v jedné pokladničce 11. 198,- Kč.

Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2019 je určen na nákup lineárních dávkovačů pro domácí zdravotní službu a domácí hospicovou péči. Tyto dvě služby poskytují odbornou pomoc nemocným a zdravotně postiženým pacientům v jejich přirozeném domácím prostředí. Zejména v domácí hospicové péči je nezbytné vybavení pro aplikaci paliativní terapie. Lineární dávkovače pro kontinuální aplikaci tišících prostředků zmírňují průvodní projevy terminálního stavu a významně zvyšují kvalitu života nevyléčitelně nemocných.   Druhou částí výtěžku podpoříme náš Potravinový a humanitární sklad. Sklad pomáhá jednotlivcům a rodinám, kteří se ocitli v nouzi. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.

Finanční částka věnovaná do pokladniček v průběhu již tradičního Tříkrálového koncertu pořádaného a podporovaného pěveckým souborem Chorea Corcontica činil krásných 8. 482,- Kč.

Oblastní charita Trutnov touto cestou děkuje dárcům za jejich příspěvek do tříkrálových pokladniček a vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace a průběhu Tříkrálové sbírky. Zvláštní poděkování také patří pěveckému souboru Chorea Corcontica za krásně připravený Koncert pro Tříkrálovou sbírku v kostele Narození Panny Marie a za příjemně strávený čas při poslechu jejich písní. Rovněž děkujeme všem obětavým koledníkům, kteří ve svém volném čase a s velkou ochotou pomáhat potřebným, utvořili tříkrálové skupinky, dále dobrovolníkům, vedoucím skupinek a rodinám z Trutnovské farnosti. Poděkování patří i všem těm, kteří pomohli a zapojili se do realizace sbírky ve čtrnácti okolních obcích a městech na Trutnovsku. Děkujeme vám za stálou důvěru v tuto sbírku.

Za Oblastní charitu Trutnov koordinátorka sbírky Martina Vágner Dostálová

hlavicka_641x232_dekujeme_150dpi