Opět rekord Tříkrálové sbírky na Trutnovsku

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 OPĚT REKORDNÍ

V prvních lednových dnech již po osmnácté proběhla Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům se může pochlubit rekordní částkou 191 248,- Kč. Tříkrálových skupinek jste mohli na Trutnovsku potkat celkem 53. Další 3 pokladničky byly umístěny na základních a středních školách.

Podrobné výsledky zde:

 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 OPĚT REKORDNÍ

V prvních lednových dnech již po osmnácté proběhla Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům se může pochlubit rekordní částkou 191 248,- Kč. Tříkrálových skupinek jste mohli na Trutnovsku potkat celkem 53. Další 3 pokladničky byly umístěny na základních a středních školách.

VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2018 je určen na podporu Půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, která je velmi využívanou službou Oblastní charity Trutnov a poskytuje pomůcky rodinám pečujícím o své blízké v domácím prostředí, i lidem po nejrůznějších úrazech. Dále je výtěžek směřován na podporu Potravinového a humanitárního skladu, který pomáhá jednotlivcům a rodinám v nouzi. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.

Tradicí sbírky se stal Tříkrálový koncert pořádaný a podporovaný pěveckým souborem Chorea Corcontica, jeho letošní novinkou bylo vystoupení pěveckého souboru Záboj ze Dvora Králové nad Labem. Finanční částka věnovaná účastníky koncertu do pokladniček byla krásných 9. 620,-Kč.

Oblastní charita Trutnov touto cestou děkuje všem dárcům za jejich příspěvek do tříkrálových pokladniček a vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace a průběhu Tříkrálové sbírky. Zvláštní poděkování tak patří pěveckému souboru Chorea Corcontica a Záboj, rovněž všem obětavým koledníkům, dobrovolníkům, vedoucím skupinek a rodinám z Trutnovské farnosti. Poděkování patří i všem těm, kteří pomohli a zapojili se do realizace sbírky v patnácti okolních obcích a městech na Trutnovsku.

             Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.          

Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor sbírky Martina Vágner Dostálová