Nové automobily pro terénní sociální služby OCH Trutnov

Nové automobily pro terénní sociální služby OCH Trutnov

Nové automobily pro terénní sociální služby OCH Trutnov

IROP_CZ

Projekt:

AUTOMOBILY PRO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBLASTNÍ CHARITY TRUTNOV

Cílem projektu je zvýšit efektivitu sociálních služeb, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénní pečovatelské služby a osobní asistence. Služby jsou prioritně poskytovány v obcích, které neposkytují svým občanům terénní sociální služby. Projekt je zaměřen na tyto cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, a osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Předmětem je nákup automobilů terénní sociální služby.
Díky úspěšné realizaci tohoto projektu se podařilo zakoupit jedenáct automobilů do tří služeb Oblastní charity Trutnov - sedm aut převzala Pečovatelská služba, tři Osobní asistence a jedno Sociálně aktivizační služba ZVONEK pro rodinu.
Jsem šťastná za všechny pracovníky i uživatele charitní pečovatelské služby, že se podařilo uskutečnit tento projekt na nákup nových aut. Dosud jsme měli denně v provozu šest vozidel, ale technický stav pěti z nich již nebyl plně vyhovující. Nyní máme k dispozici sedm nových aut. Aktuálně pečovatelskou službu poskytujeme ve 12 obcích a pomáháme 46 uživatelům. Vzhledem k nárůstu zájmu o naše služby, obnovením a navýšením vozového parku dojde k celkovému zlepšení a zkvalitnění sociálních služeb,“ říká vedoucí Pečovatelské služby R. Sýkorová.
„Služba osobní asistence v minulosti neměla k dispozici automobil výhradně pro své potřeby, proto jsem nyní opravdu vděčná za tuto změnu. Z projektu jsme získali tři auta, které budou osobním asistentkám k dispozici. V současné době máme 72 uživatelů ze zdravotním postižením. Z toho osobní asistenci v domácnostech poskytujeme u 17 uživatelů v šesti obcích. Díky automobilům se usnadní a urychlí přejezdy mezi uživateli a my tak budeme schopni snadněji vyjít vstříc jejich potřebám,“ uvedla vedoucí Osobní asistence T. Doubicová.
Nový automobil bude využíván na terénní práci pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci. Terénní pracovnice budou aktuálně dojíždět 2 až 3 dny v týdnu za osmi rodinami na Úpicku, kde se počet klientů stále navyšuje. Dále je auto k dispozici pro práci v rodinách z městské části Libeč a pro zájemce z okolních obcí Trutnovska, které jsou obtížně dostupné hromadnou dopravou a z toho důvodu zde naše služba nebyla dosud dostupná,“ říká vedoucí ZVONKU pro rodinu Z. Radoňová.

IMG_0514_finalDSCN7292