Domácí zdravotní péče

"...i charitní sestřičky z Trutnova drží stávkouvou pohotovost"

".... i charitní sestřičky z Trutnova drží stávkovou pohotovost"

 

Domácí zdravotní péče

Rádi bychom vám představili nejen naši práci, ale chceme se tentokrát podělit i o těžkosti, se kterými jsme nuceni se v posledních letech potýkat.

Domácí zdravotní péči provozuje Oblastní charita Trutnov více než 20 let. Od té doby již ale zaznamenala spoustu změn. Tým se rozrostl na počet dvanácti stálých zdravotních sestřiček, počet pacientů skýtal v loňském roce bezmála 800 lidí, u nichž bylo za rok provedeno více než 33 000 návštěv. Dnešní práce našich sester je na hony vzdálená filmu „ Domácí péče“. Všechny návštěvy, jejich charakter, cíl a frekvenci ordinují lékaři. Vždy se jedná výhradně o odborné výkony vyžadující odborné znalosti, orientaci v moderních postupech, vysokou profesionalitu, flexibilitu a v neposlední řadě i značnou psychickou odolnost. Sestřičky v domácí péči nemají za zády lékaře, jako je tomu na nemocničních odděleních. V terénu jsou samy za sebe a nezřídka se musí umět rozhodnout ve složitých situacích. Pracují 24 hod denně, 7 dnů v týdnu, přičemž se ve službách střídají. Někdy narážejí kromě řešení zdravotních potíží i na složitou sociální situaci pacientů. Díky širokému spektru služeb poskytovaných charitou lze ale tyto situace operativně řešit některou ze sociálních služeb, což je pro pacienty přínosem. Práce sester je v domácí péči o to náročnější, že nejde o rutinní opakování úzkého spektra výkonů. Terénní práce zahrnuje spousta výkonů od odběrů krve, aplikace injekcí, převazů, péčí o stomie a katetry, RHB až po aplikace infuzí, ošetřování portů a centrálních žilních katetrů. V současné době jsou totiž do domácí péče propouštěni i pacienti, kteří by ještě před pár lety museli zůstat v nemocnici. Doba hospitalizace se výrazně zkrátila a doma se tak ocitají lidé, jejichž zdravotní stav by ještě nedávno vyžadoval výhradně péči na lůžku některého zdravotnického zařízení. Takovým příkladem jsou kvadruplegičtí pacienti nebo pacienti odkázaní na umělou plicní ventilaci. Charitní sestřičky ale nepečují jen o občany Trutnova. Díky spolupráci s Oblastní nemocnicí Trutnov, Fakultní nemocnicí v Hradci Králové a hlavně mnoha praktickými lékaři, jezdí i do okolních obcí v okruhu 25 km. Kromě zvládnutí sesterské práce, tak musí být i zdatnými řidičkami, které si poradí za každého počasí a v každé denní a noční době i v náročném horském terénu.

Čím náročnější tato práce ale v posledních letech je, tím méně je bohužel ohodnocena. V médiích sice zaznívají zprávy o navyšování mezd do zdravotnictví, ale mlčí se o tom, že sester v domácí péči se to vůbec netýká. Více než deset let totiž zde k žádnému navýšení nedošlo. Nutno podotknout, že mzdy našich sester se generují z úhrad od zdravotních pojišťoven, které značně ušetří už na tom, že je pečováno o pacienty mimo nemocniční zařízení…a podruhé na tom, že nám tuto péči prostě uhradí jen částečně. Náklady na pohonné hmoty, zdravotnický materiál, energie, vzdělávání personálu už se za posledních deset let znásobily- úhrady ale ne. A z čeho pak ohodnotit sestřičky tak, jak by si zasloužily… nebo alespoň tak, jako ty v lůžkových zařízeních?

A to je důvod, proč se nedávno i Oblastní charita Trutnov připojila k celostátní stávkové pohotovosti sester domácí péče. Dosavadní opakovaná jednání se zástupci VZP i slibovaná podpora Ministerstva zdravotnictví jsou ale stále bez odezvy.

Záleží nám na našich společných pacientech, a proto věříme, že i sestrám domácí péče budou vytvořeny důstojné podmínky pro výkon tak náročné práce.

 

                                                                                                                      Bc. Dita Kujovská-vrchní sestra