Adresář

Eva Celbová

administrativní pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 491 433 499, 777 699 399     0onhT3b8-onjGKd7Yakr1W77~bGk9W7r

Jana Hagarová

Dům na půli cesty
Tel: 491 423 710, 777 322 633     58AkO65~WkBFRYUS98prO6a4Y8Es-Zi4Ys

Marie Malinová

Charitní pečovatelská služba, Půjčovna zdravotních pomůcek
Tel: 491 424 166, 605 401 713     88EsVWc77bAy.Z4WHgnmYW.cT-nBZd5kT-M

Linda Nováková

Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče, Poradna paliativní a hospicové péče
Tel: 734 355 348     7bAnRWdgc8xy.Z4WHgnmYW.cT-nBZd5kT-M

Bc. Ivana Pašťálková

SV. ANNA Domov pro matky s dětmi
Tel: 491 427 746, 773 161 633     4onxRWf7%mnv1~l7VX~xR1.43dkmRb~lWlkmb

Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D.

ředitel organizace
Tel: 491 433 499, 604 996 135     88Eo1Wih0eqkQOQfW-uhY929WkvDRc29g

Ing. Bc. Jana Ungrová

zástupce ředitele
Tel: 491 433 499, 776 477 399     58AkOed~~hIkQOQfW-uhY929WkvDRc29g