Adresář

Poradna hospicové - paliativní péče

Tel.: 499 817 366, 777 736 071
Dřevařská 332, Trutnov, 541 03
Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Dita Kujovská - ředitel
Mgr. Jana Bartoňová - psychoterapeut
Marie Špicarová - zdravotnický pracovník