Adresář

Pečovatelská služba

Tel.: 777 736 079, 499 817 366
ul.Dřevařská 332, Trutnov, 541 03
Vedoucí služby: Bc. Regina Sýkorová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

 Doprava služebním vozidlem

Seznam lidí