Adresář

Azylový dům pro matky s dětmi

Tel.: 495 221 810, 777 737 610
Velká 7/50, Hradec Králové, 503 41
Vedoucí služby: Zdeňka Koutníková - vedoucí Domova pro matky s dětmi
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Zdeňka Koutníková - vedoucí Domova pro matky s dětmi
Mgr. Petra Cutychová - zástupce vedoucí, koordinátorka sociální služby
Mgr. Ludmila Boučková - sociální pracovnice
Bc. Simona Vítková - sociální pracovnice
Mgr. Lenka Novotná - sociální pracovnice
Mgr. Ilona Dvořáková - odborný pracovník pro práci s dětmi