ZVONEK pro rodinu

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

MPSV

 

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny.

Pomáháme řešit například:

  • vztahy a komunikaci v rodině (např. vztahy rodiče s dítětem, konflikty mezi rodiči a prarodiči, problémy před rozvodem a po rozvodu)
  • vztahy mimo rodinu (např. s úřady, školou, návaznými službami)
  • výchovu, vzdělávání a péči o dítě, vhodné trávení volného času
  • bydlení
  • finanční situaci rodiny (finanční poradenství, rodinný rozpočet)
  • zaměstnání (pomoc v hledání zaměstnání, pomoc s vyřizováním dokumentů)
  • doprovod rodiče na jednání na úřad, do dalších veřejných institucí
  • další krizové rodinné situace

Setkání může proběhnout např. v našich prostorách, v přirozeném prostředí rodiny nebo na úřadě. Vždy záleží na řešené oblasti a našich společných možnostech.

V rámci služby rodiny mohou využít konzultace s psychologem nebo terapeutem.

Služby jsou pro klienty bezplatné. Činnosti jsou realizovány v rozsahu stanoveném pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Kde a kdy nás najdete:

Ambulance otevřena

ČTVRTEK     16:00 – 18:00

Školní 13, 541 01 Trutnov

Vedoucí služby:  Mgr. Zuzana Radoňová, tel: 736 511 527

Konzultace v jiné dny nebo časy v ambulanci vždy po předchozí domluvě s pracovnicemi.

Práce v terénu

PONDĚLÍ – PÁTEK vždy po předchozí domluvě s pracovnicemi.

Pro koho tu jsme:

Jedná se o rodiny s dětmi do 18 let věku v tíživé situaci, která má dopad na vývoj a výchovu dětí. Rodiny neumějí, nemohou nebo nechtějí zabezpečit základní rodinné funkce vlastními silami, nejsou zde naplňovány základní potřeby dětí.  Děti v těchto rodinách jsou ohroženy zanedbáváním, domácím násilím, nepříznivým zdravotním stavem dítěte nebo rodiče, sociálně patologickými jevy. Rodiny jsou v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany Městského úřadu Trutnov, který rodinám doporučuje naše služby v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. Podpora v rámci SPOD se zaměřuje na celou rodinu.

Proč tu jsme:

Rodině nabízíme podporu a pomoc orientovat se v její situaci a možnostech řešení. Napomáháme rodinám rozvíjet rodičovské dovednosti pro zdravý vývoj dětí, efektivně zvládat problémy při fungování ve společnosti. Rodiny jsou vedeny k řádné péči o děti a jejich potřeby, podporovány v posilování sociálních vztahů.

 

Informace o sociálně-právní ochraně dětí: