Ocenění našich pracovnic

Ocenění našich pracovnic

Dne 2. června 2017 ku příležitosti oslav 25. výročí založení Diecézní katolické charity Hradec Králové v Neratově v Orlických horách byla oceněna naše vrchní sestra Bc. Dita Kujovská Zlatým charitním křížem.

Dne 8. května 2017 hejtman Královéhradeckého kraje ocenil medailí za rozvoj sítě sociálních služeb Martinu Vágner Dostálovou pracovnici Oblastní charity Trutnov

 

DSCN6702Dita Kujovská pracuje v Charitě již od července roku 2004. Z počátku působila jako zdravotní sestra v ošetřovatelské službě, ale záhy pro své evidentní schopnosti a svůj potenciál byla jmenována do funkce vrchní sestry, ve které působí dodnes. A byla to „trefa do černého“! Ošetřovatelská služba se pod jejíma rukama rozvinula do perfektně fungujícího mechanismu s pevnými pravidly, jasným řádem, ale hlavně s naprosto nezbytným rozměrem lidského přístupu k nemocným, k zaměstnancům i všem potřebným. Vždy velmi pružně, kompetentně a efektivně reaguje na vzniklé situace a potřeby pacientů. Problém je pro ni zároveň i výzvou. Díky její kuráži, otevřenosti novým věcem a předvídavému duchu postupně přibývaly další služby jako půjčovna zdravotních pomůcek a v neposlední řadě i domácí hospicová péče.

Je nutné zmínit, i pro ni typický, smysl pro humor, kterým dokáže odlehčit těžká a náročná jednání, a dodat všem zúčastněným novou chuť do práce. Svou vstřícností, ochotou a osobním charismatem je vždy milým společníkem. Nezapomene se ozvat i na ochranu práv druhých. Na závěr dodejme, že potvrzením všech těchto jmenovaných kvalit „naší Dity“ je fakt, že byla jmenována do funkce hlavní sestry DCH Hradec Králové.

 

DSCN6695Martina Vágner Dostálová se v minulých letech zasloužila o založení dobrovolnického centra v Trutnově a jeho propagaci. Při nesčetných přednáškách nadchla pro nesobeckou a nehonorovanou činnost potřebným několik desítek osob, které dnes neoddělitelně doplňují sociální služby poskytované v regionu. Cíleně se zaměřuje na studenty středních škol, kteří si tak uvědomují i další rozměr života zdravé společnosti – nezištnou pomoc druhým.

Stála při založení Majáku – centra pro rodiny s dětmi v pěstounské péči, kde zejména organizovala víkendové pobyty a výlety pro děti i vzdělávací pro pěstouny a byla oporou pěstounům, které doprovázela.

Zřídila v Trutnově potravinový sklad, který pomáhá nejpotřebnějším. Pro jeho naplňování získala zástupce supermarketů a při pravidelných potravinových sbírkách štědré dárce, kteří při svém nákupu myslí na ty, kteří zejména svým dětem nemohou dopřát pestré a dobré potraviny.

Martina Vágner Dostálová se zapojuje i do práce odborných sociálních pracovních skupin v Trutnově, kde je díky svým zkušenostem nenahraditelným přínosem. Svou otevřeností, osobním příkladem a nadšením dokáže další strhnout, aby nebyli slepí pro potřeby ostatních.